Företag Z

Website Analysis and Measurement Inventory
Tack för att du hjälper oss att utvärdera Företag Z's webbplats. Om du inte har använt den ännu, återkom till denna enkät när du har använt webbplatsen.

Informationen du lämnar hålls helt och hållet konfidentiell. Ingen information lagras så du kan identifieras eller dina svar kan kopplas till dig som person. Deltagandet i enkäten är frivilligt och du kan när som helst avbryta den.Påståenden 1 - 10 av 20 Instämmer
helt
Instämmer
inte alls
Denna webbplats har mycket som är av intresse för mig.
Det är svårt att ta sig runt på denna webbplats.
Jag kan snabbt hitta det jag vill på denna webbplats.
Denna webbplats verkar vara logiskt uppbyggd, tycker jag.
Denna webbplats skulle behöva mer förklaringar inledningsvis.
Sidorna på denna webbplats är mycket tilltalande.
Det känns som om jag har kontrollen när jag använder denna webbplats.
Denna webbplats är för långsam.
Denna webbplats hjälper mig att hitta det jag söker efter.
Att lära sig hitta på denna webbplats är svårt.

Påståenden 11 - 20 av 20 Instämmer
Helt
Instämmer
inte alls
Jag tycker inte om att använda denna webbplats.
Jag kan med lätthet kontakta de personer jag vill på denna webbplats.
Jag känner mig effektiv när jag använder denna webbplats.
Det är svårt att säga om denna webbplats innehåller det jag vill ha.
Det är enkelt att använda denna webbplats första gången.
Denna webbplats har några irriterande egenskaper.
Det är svårt att komma ihåg var jag är på denna webbplats.
Det är slöseri med tid att använda denna webbplats.
Jag får det jag förväntar mig när jag klickar på olika saker på denna webbplats.
Allt på denna webbplats är lätt att förstå.


När du är klar, var snäll och tryck på SÄND knappen
för att skicka dina svar.Copyright © 2016 Jurek Kirakowski and Nigel Claridge
wammi.com